WYBIERZ JĘZYK:

Badania naukowe

W Zakładzie Ekologii Krajobrazu rozwijane są kierunki badawcze związane z ekologią krajobrazu i planowaniem krajobrazowym. Badania nawiązują do osiągnięć przedstawicieli poznańskiego ośrodka naukowego w zakresie przyrodniczych podstaw gospodarowania. Mają one nie tylko aspekt naukowy, ale także duże znaczenie aplikacyjne.

I. Ekologia krajobrazu:
1. Rekonstrukcja zmian krajobrazowych w okresie nowożytnym ( prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, mgr inż. Witold Piniarski, mgr inż. Łukasz Witczak);
2. Metabolizm miast (prof. UAM dr hab. Andrzej Macias);
3. Krajobraz rolniczy – struktura, funkcjonowanie, zmienność (dr Iwona Markuszewska);
4. Kartografia sozologiczna (prof. UAM dr hab. Andrzej Macias).

II. Planowanie krajobrazowe:
1. Teoria i metodologia ocen środowiska przyrodniczego (dr Sylwia Bródka);
2. Prognozowanie krajobrazowe oraz jego znaczenie w planowaniu przestrzennym i strategicznym (dr Sylwia Bródka);
3. Podatność środowiska na antropopresję (prof. UAM dr hab. Andrzej Macias, mgr Marta Kubacka);
4. Przyrodnicze uwarunkowania turystyki i rekreacji (dr Sylwia Bródka);
5. Gospodarowanie na terenach przyrodniczo cennych (mgr Marta Kubacka).