WYBIERZ JĘZYK:

dr Iwona Markuszewska - dydaktyka

  • antropopresja według sektorów gospodarki,
  • problemy ekologii krajobrazu,
  • rewitalizacja terenów poprzemysłowych i pokomunikacyjnych,
  • kształtowanie i ochrona środowiska,
  • Agricultural Landcsape,
  • Landscape Ecology.