WYBIERZ JĘZYK:

dr Sylwia Bródka - dydaktyka

  • prognozowanie oddziaływania na środowisko,
  • ocena i wycena środowiska przyrodniczego,
  • ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej,
  • kształtowanie i ochrona środowiska,
  •  metody regionalizacji.