WYBIERZ JĘZYK:

dr Iwona Markuszewska

adiunkt

Instytut Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
Pokój 319
Telefon: +48 61 829 62 38
E-mail: iwmark@amu.edu.pl
Godziny dyżurów: środa 10:00-12:00; dla studentów programu LLP-Erasmus: piątek 12:00-14:00


Wykształcenie:

  • 2000 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2004 - doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Problematyka badawcza:

  • wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,
  • struktura i funkcjonowanie krajobrazu rolniczego,
  • zarządzanie rolniczą przestrzenią produkcyjną.

Pełnione funkcje:

  • na UAM:
  • Koordynator Wydziałowy Programu LLP-Erasmus,
  • członek Komisji Programowej ds. kierunku studiów Geografia,
  • opiekun naukowy Sekcji Kształtowania i Ochrony Środowiska Studenckiego Koła Naukowego Geografów,
  • opiekun roku na kierunku Geografia niestacjonarna.

Udział w badaniach naukowych i grantach:

1. Projekt naukowo-dydaktyczny: Intensive Programme: Borderlands: Order Landscape Across Europe, partnerzy: Minna Tanskanen (University of Eastern Finland, Joensuu) oraz Josep Vila Subiros (University of Girona, Girona), project realizowany w latach 2013-2014,
2. Projekt badawczy MNiSW nr 3PO 054 4E 25 pt.: Kształtowanie krajobrazu rolniczego Wysoczyzny Kaliskiej, projekt realizowany w latach 2003-2004.