WYBIERZ JĘZYK:

mgr inż. Łukasz Witczak

doktorant

Instytut Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
pokój 324
Telefon: +48 61 829 62 42
E-mail: lukasz.witczak@amu.edu.pl
Godziny dyżurów: środa 16:00 - 17:30


Wykształcenie:

  • 2011 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2011 – magister Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2013 – inżynier Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Problematyka badawcza:

  • rekonstrukcja zmian krajobrazowych w okresie nowożytnym w odniesieniu do terenu Wielkopolski,
  • kartografia pruska,
  • przyrodnicze uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego,
  • wykorzystanie technik systemów informacji geograficznej w ww. zagadnieniach.