WYBIERZ JĘZYK:

mgr inż. Witold Piniarski

doktorant

Instytut Geografii Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań
pokój 324
Telefon:
E-mail: witold.piniarski@amu.edu.pl
Godziny dyżurów: poniedziałek 10:00-12:00


Wykształcenie:

  • 2011 – licencjat Geografii, specjalność Geoinformacja, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2012 – inżynier Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2013 – magister Gospodarki Przestrzennej, specjalność Planowanie Przestrzenne, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Problematyka badawcza:

  • wieloaspektowe metody oceny stanu środowiska,
  • wykorzystanie technik informatycznych i GIS w analizach stanu środowiska,
  • kartografia, fotogrametria, cyfrowe przetwarzanie obrazów i grafika komputerowa,
  • badania polarne.