WYBIERZ JĘZYK:

dr Marta Kubacka

adiunkt

Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

ul. Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań

Pokój 325

Telefon: +48 61 829 62 43

E-mail: marta.kubacka@amu.edu.pl

Godziny dyżurów: wtorek 09:00-10:00

Wykształcenie:

  • 2010 - magister Geografii, specjalność Kształtowanie i Ochrona środowiska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2012 - studia podyplomowe na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • 2014 - doktor nauk o Ziemi, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Problematyka badawcza:

  • efektywność ochrony krajobrazu w róznych skalach w Polsce i Europie,
  • gospodarowanie na obszarach cennych przyrodniczo,
  • funkcjonowanie obszarów chronionych w Polsce i Europie,
  • GIS w ochronie i kształtowaniu środowiska przyrodniczego,
  • System Wspomagania Decyzji Przestrzennych.

 

Udział w badaniach naukowych i grantach:

1) Cooperation with University of Salzburg Programme: Polish-Austrian bilateral and multilateral cooperation (01.04.2012 – 31.03.2014) No. of the project: 014/2012/2013/2014/8538/R12/R14 Subject: Transformation of urban green and open spaces in urban regions and its conditions. Comparative study

2) Erasmus+ Programme, Funded by Lifelong Learning Programme, Erasmus Intensive Programmes (IP) Centre for International Mobility CIMO. Border landscape across Europe (2012-2014)

3) Erasmus+ Programme, Strategic Partnership, Agreement number: 2015-1-FI01-KA203-009080, Partners: University of Eastern Finland, Adam Mickiewicz University and University of Girona, Activities: On the way towards a low-carbon society  - increasing professionalism in land use and landscape management within climate change