WYBIERZ JĘZYK:

promotor - dr Sylwia Bródka

2007

- Ladorski Mieszko: Ocena wpływu planowanej obwodnicy miasta Murowana Goślina na środowisko przyrodnicze.


2006

- Grygiel Jakub: Wpływ składowiska odpadów komunalnych w gminie Koźmin Wlkp. na środowisko przyrodnicze.
- Lewandowska Patrycja: Problemy ochrony środowiska w gminie Murowana Goślina.
- Prusakiewicz Dorota: Ogrody jordanowskie w strukturze terenów zielonych miasta Poznania.
- Sroka Radosław: Aktualna sytuacja oraz prognoza zmian w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Tarnowo Podgórne.
- Twardowski Mariusz: Wpływ zbiornika retencyjnego „Jeżewo” na środowisko przyrodnicze.


2005

- Bartmińska Anna: Wpływ składowiska odpadów komunalnych i powierniczych w Bukowcu na środowisko przyrodnicze.
- Kędzierski Patrick: Problemy rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w gminie Suchy Las.
- Konieczna Elżbieta: Walory środowiska przyrodniczego Doliny Cybiny oraz ich wykorzystanie dla potrzeb turystyki i rekreacji.
- Krajewska Agnieszka: Wdrażanie dyrektywy azotanowej (91/676/EWG) na terenie gospodarstw rolnych miasta Poznania.
- Krysiuk Ewa: Walory turystyczno-rekreacyjne środowiska przyrodniczego a problem ich ochrony w Wielkopolskim Parku Narodowym.
- Leciej Tomasz: Kompleksowa charakterystyka ujęć wód dla miasta Poznania ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów wodnych.
- Łankiewicz Elżbieta: Walory turystyczno-rekreacyjne parków miejskich oraz problemy ich ochrony na przykładzie Parku Sołackiego oraz Cytadeli w Poznaniu.
- Malicka Agnieszka: Rzeźba terenu w Wielkopolskim Parku Narodowym oraz jej walory i wykorzystanie dla potrzeb turystyki i rekreacji.
- Sowała Aleksandra: Stan i zagrożenia lasów Wielkopolskiego Parku Narodowego.
- Szajek Katarzyna: Rozwój przestrzenny Lubonia a problemy ochrony środowiska.
- Woźniak Łukasz: Konflikty człowiek- środowisko przyrodnicze w Wielkopolskim Parku Narodowym.