WYBIERZ JĘZYK:

promotor - prof. UAM dr hab. Andrzej Macias

2015

- Breś Agnieszka: Ocena jakości krajobrazu w opinii społecznej na przykładzie gminy Puszczykowo
- Dąbrowski Maciej: Ocena antropopresji środowiska przyrodniczego miasta i gminy Wronki
- Górka Łukasz: Ocena jakości krajobrazu z uwzględnieniem opinii społecznej na przykładzie miasta Konin
- Grzewińska  Aleksandra: Ocena jakości krajobrazu z uwzględnieniem opinii społecznej na przykładzie gminie Wągrowiec
- Kozłowska  Joanna: Ocena stopnia antropopresji na terenie miasta i gminy Mrocza
- Machuj Magdalena: Ocena funkcjonowania gospodarki odpadami w mieście i gminie Wronki
- Makowiak Anna: Potencjał środowiska przyrodniczego oraz konflikty w sferze planowania i zarządzania środowiskiem w gminie Wolsztyn
- Nitschke Magdalena: Zmiany użytkowania terenu na przestrzeni lat 1828 - 2013 w mieście Wolsztyn
- Płaczek Paweł: Ocena jakości krajobrazu z uwzględnieniem opinii społecznej na obszarze miasta Poznania
- Robak  Ewelina: Struktura i stan systemu ekologicznego w gminie Krotoszyn ze szczególnym uwzględnieniem zieleni w krajobrazie rolniczym
- Szulta Aleksandra: Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Piły
- Wiśniewski Mariusz: Ocena stanu środowiska przyrodniczego miasta Kalisza ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń jakości powietrza atmosferycznego
- Zawada-Sikorska Agnieszka: Potencjał i aktualne wykorzystanie energetyki alternatywnej w mieście i gminie Wolsztyn


2014

- Abratkiewicz Marcin:  Rola i funkcjonowanie obszarów zieleni w mieście na przykładzie Zielonej Góry
- Andrzejak Agata: Ocena stopnia antropopresji na terenie miasta i gminy Rydzyna
- Balcerzak Arkadiusz: Ocena dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym pod kątem ochrony środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Krzymów

- Bendzińska Monika: Wpływ oddziaływania Huty Miedzi "Głogów" na środowiasko przyrodnicze
- Bruska Magdalena: Wpływ bioenergetyki na środowisko przyrodnicze i człowieka na przykładzie biogazowni w Grzmiącej
- Gęsigóra  Marta: Gospodarka odpadami w gminie Ostrów Wielkopolski
- Heliński  Bartosz: Uwarunkowania i perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej w województwie zachodniopomorskim, na przykładzie farm wiatrowych Karścino i Zagórze
- Jasińska Paulina: Rewitalizacja miejscowości na obszarach chronionych na przykładzie wsi Głuszyna w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”

- Liberkowska Natalia: Zmiany użytkowania terenu gminy Czerwonak w latach 1830-2000
- Kłos Beata: Gospodarka odpadami w gminie Santok
- Konowalczyk Beata: Potencjalne rozmieszczenie i wykorzystanie energetyki alternatywnej w gminie Pogorzela
- Kopacz Karolina: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na obszarze miasta Świebodzin
- Kosmalska Joanna: Zarządzanie środowiskiem w warunkach silnej antropopresji na przykładzie Gminy Kazimierz Biskupi
- Kozak Karolina:  Ocena stanu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Kłodawa
- Krzempek Katarzyna: Gospodarka odpadami w mieście i gminie Tuliszków
- Nawracała Katarzyna: Zmiany powierzchni leśnych na obszarze miasta i gminy Wolsztyn w latach 1830-2010
- Rembowska Anna: Ochrona środowiska a antropopresja w obrębie "Twierdzy Poznań" na przykładzie wybranych fortyfikacji
- Sobańska Emilia: Procesy urbanizacyjne w gminie miejskiej na przykładzie Lubonia
- Zdebko Jakub: Możliwości funkcjonowania gmin na terenach chronionych na przykładzie Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka w aspekcie rozwoju turystyki


2013

- Jasiak Justyna: Ocena stanu gospodarki na terenie gminy Rzgów.
- Kołodziejczak Paweł: Waloryzacja wiejskiego krajobrazu kulturowego w gminie Golina.
- Krawczyk Marta: Ocena stanu gospodarki na terenie gminy Luboń.
- Liersch Marta: Kolizje funkcji i konflikty środowiskowe w Przełomowej Dolinie Warty.
- Marek Karolina: Problemy opracowań ekofizjograficznych na przykładzie gmin: Komorniki,
Mosina, Czerwonak i Murowana Goślina.

- Mrowiński Michał: Zmiany użytkowania ziemi związane ze Średzką Koleją Powiatową.
- Piniarski Witold: Problemy gospodarowania odpadami oraz gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Pobiedziska.
- Polonis Daria: Ocena stanu gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej na terenie miasta Białogard.
- Prędka Martyna: Problemy programów ochrony środowiska na przykładzie gmin: Komorniki,
Mosina, Czerwonak i Murowana Goślina.

- Stemplewska Monika: Ocena antropopresji na terenie miasta Słupca.
- Twarowska Aleksandra: Problematyka gospodarowania pojazdami wycofanymi z eksploatacji na terenie Poznania.
- Wałecki Kajetan: Zagospodarowanie przestrzenne wsi Drzonków w aspekcie rozwoju jeździectwa.


2012

- Czochór Julia: Problematyka gospodarki odpadami na terenie gminy Stare Miasto.
- Elmann Paulina: Funkcjonowanie systemu ekologicznego w gminie Rogowo.
- Gąsiorek Joanna:  Ocena stopnia antroporesji na środowisko przyrodnicze w gminie Przygodzice.
- Guderska Magdalena: Świadomość ekologiczna studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie gospodarki odpadami.
- Jasiak Magdalena: Diagnoza stanu gospodarki odpadami na tereni miasta i gminy Rychwał.
- Kopacz Karolina: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na obszarze miasta Świebodzin.
- Krakowska Magdalena: Problematyka gospodarki odpadami w mieście i gminie Kórnik.
- Kubiak Katarzyna: Zmiany powierzchni leśnych na obszarze miasta i gminy Jarocin w latach 1793 – 2004.
- Lenczewska Janina: Antropopresja w zlewni na przykładzie Jeziora Bnińskiego.
- Paprzycki Bartosz: Analiza stopnia antropogenicznego przekształcenia obszaru miasta Trzcianka.
- Reślińska Karolina: Zmiany powierzchni terenów zieleni miejskiej na przykładzie Kalisza.
- Smaga Mateusz: Świadomość ekologiczna mieszkańców gminy Dąbrowa.
- Smolińska Justyna: Gospodarka odpadami w gminie Milicz w kontekście znowelizowanej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Stanek Barbara: Zmiany użytkowania ziemi w gminie Puszczykowo w latach 1830-2001.
- Zabarska Agnieszka: Problematyka gospodarki odpadami w mieście Kalisz.
- Żuk Olga: Klimat akustyczny w okolicach centrów handlowych na przykładzie Galerii "Poznań Plaza" oraz "Pestka" .


2011

- Balcewicz Sylwia: Zmiany użytkowania ziemi we wschodniej części Poznania od 1890 do 2004 roku.
- Bela Małgorzata: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze Parku Krajobrazowego Promno i jego otuliny.
- Biedrzyńska Karolina: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze miasta i gminy Zbąszyń.
- Gadziński Jędrzej: Identyfikacja negatywnych oddziaływań transportu drogowego na środowisko przyrodnicze aglomeracji poznańskiej.
- Groszewska Agnieszka: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego w zlewni Jeziora Swarzędzkiego.
- Kościelny Ariel: Wpływ kopalni odkrywkowej węgla brunatnego na środowisko przyrodnicze na przykładzie PGE KWB „Turów” w Bogatyni.
- Króliczak Aneta: Ocena stopnia antropopresji środowiska przyrodniczego na obszarze miasta i gminy Buk.
- Kusz Dominik: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na obszarze miasta Leszna.
- Małecka Milena: Ocena stopnia antropopresji na obszarze Parku Krajobrazowego „Nadgoplański Park Tysiąclecia”.
- Niemier Daria: Ocena wpływu antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Rogoźno.
- Piskorski Patrycjusz: Gospodarka odpadami oraz gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Wolsztyn.
- Podolewska Sylwia: Ocena stanu środowiska przyrodniczego na terenie gminy miejskiej Suwałki.
- Witczak Łukasz: Zmiany użytkowania poznańskich klinów zieleni miejskiej.


2010

- Abel Katarzyna: Zmiany użytkowania ziemi oraz charakterystyka rozwoju przestrzennego gminy Swarzędz od 1911 roku do czasów współczesnych.
- Dzierżawski Jakub: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadowa na obszarze gminy Ustka.
- Fedoruk Natalia: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Biała Podlaska.
- Galas Paulina: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Nowy Tomyśl.
- Glapińska Monika: Antropogeniczne przepływy materii i energii w kontekście ochrony środowiska na przykładzie KWB „Adamów” – Odkrywka „Władysławów”.
- Gruszecki Piotr: Gospodarka odpadowa i ściekowa na terenie miasta i gminy Mogilno.
- Grześkowiak Daniel: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Turek.
- Kukucka Monika: Wpływ rozwoju turystyki i rekreacji na środowisko przyrodnicze w gminie Pobiedziska.
- Moskalik Natalia: Przestrzenne zmiany struktury użytkowania ziemi na obszarze dzielnicy Grunwald w Poznaniu.
- Szulczyk Natalia: Potencjał turystyczno-rekreacyjny miasta i gminy Witkowo.
- Szymczak Monika: Dynamika zmian powierzchni leśnych na terenie miasta i gminy Krotoszyn w latach 1803-2005.


2009

- Czerwińska Alicja: Wpływ osadnictwa wiejskiego na stan środowiska przyrodniczego na przykładzie gminy Krzymów.
- Gruźlewska Małgorzata: Wpływ antropopresji na stan jezior miasta i gminy Chełmża.
- Kaczmarek Magdalena: Klimat akustyczny miasta Słupca.
- Krzemińska Beata: Gospodarka odpadami w Elektrowni „Pątnów I” w latach 2000-2007.
- Pryczek Barbara: Gospodarka wodno-ściekowa i odpadami na terenie gminy Czempiń.
- Pyrdał Dawid: Degradacja środowiska przyrodniczego na terenie gminy Pakość.
- Senska Alicja: Wpływ antropopresji na stan środowiska przyrodniczego miasta Złotów.
- Zielinska Katarzyna: Gospodarka wodno-ściekowa gminy Puszczykowo.


2008

- Kołodziej Marcin: Stan środowiska przyrodniczego w mieście i gminie Krzywiń.
- Krajniak Hanna: Zmiany użytkowania terenu w strefie podmiejskiej miasta Poznania na przykładzie Naramowic w latach 1929, 1962 i 2000.
- Lewandowska Joanna: Wpływ Zakładów Chemicznych „Soda Mątwy” na stan środowiska przyrodniczego Inowrocławia.
- Parus Tomasz: Interakcje człowiek – środowisko na obszarze Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego.
- Polańska Elżbieta: Wpływ Zakładów Górniczych „Lubin” na środowisko przyrodnicze w perspektywie działań proekologicznych.
- Szewczuk Leszek: Zmiany jakości wód jezior Rynny Łagowskiej i ich przyczyny w latach 1987-2005.
- Trawińska Kamila: Interakcje człowiek-środowisko na terenie miasta Września.
- Flejter Aleksandra: Wpływ sieci komunikacyjnej na środowisko przyrodnicze na przykładzie Poznania.
- Zygmunt Małgorzata: Ochrona przyrody i rekreacja w parkach narodowych - studium porównawcze Polski i Irlandii.


2007

- Jakowczyc Danuta: Interakcje człowiek – środowisko w gminie Wolsztyn.
- Kozak Aleksandra: Analiza i ocena urządzonych terenów zielonych w Poznaniu na przykładzie Winograd .
- Krawczyk Joannna: Wybrane aspekty funkcjonowania sieci Natura 2000 w Polsce .
- Lorek Dariusz: Stan i zagospodarowanie terenów zielonych między Sołaczem i Jeziorem Strzeszyńskim w oparciu o nowy szlak turystyczny im. prof. Adama Wodziczki w Poznaniu.
- Makuch Marta: Degradacja środowiska przyrodniczego miasta i gminy Szlichtyngowa.
- Michalczyk Aleksandra: Dynamika zmian powierzchni leśnych na terenie gminy Suchy Las w okresie 1940-2000.
- Popek Monika: System obszarów chronionych na terenie miasta Poznania.
- Szmiel Katarzyna: Degradacja środowiska przyrodniczego Malty i jej okolic.


2006

- Kóska Agata: Klimat akustyczny terenów rekreacyjnych na przykładzie badań w wybranych parkach miasta Poznania.
- Krulikowska Karolina: Interakcje człowiek- środowisko w mieście Głogów.
- Sobkowiak Mariola: Interakcje człowiek-środowisko na terenie Parku Krajobrazowego „Promno”.
- Studziński Krzysztof: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze gminy Komorniki.
- Sysa Aleksandra: Interakcje człowiek- środowisko na obszarze miasta Kościan.
- Szymańska Marta: Wpływ antropopresji na tereny wiejskie na przykładzie gminy Kościan.
- Zawada Paulina: Wpływ antropopresji na obszary chronione na przykładzie doliny Noteci w granicach administracyjnych powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.
- Zawol Karolina: Wpływ antropopresji na środowisko przyrodnicze miasta Oborniki Wlkp.


2005

- Gaczkowska Ilona: Gospodarka odpadami na terenie miasta i gminy Żnin.
- Gołębiewski Marcin: Ocena systemu gospodarki odpadami w Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku.
- Kostecka Marta: Gospodarka odpadami w gminie Witnica.
- Łopuchin Olga: Wpływ Cukrowni Brześć Kujawski na środowisko przyrodnicze.
- Mikulska Aleksandra: Gospodarka odpadami w powiecie kwidzyńskim.
- Orankiewicz Joanna: Relacje między Gostyńsko-Włocławskim Parkiem Krajobrazowym a gminami Kowal, Baruchowo i Włocławek.
- Wilmańska Aleksandra: Zasady poprawnej gospodarki rolnej w obrębie obszarów chronionych na przykładzie zachodniej części Gostyńsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
- Ziętek Agata: Degradacja środowiska przyrodniczego miasta i gminy Słubice.